Vad är en inkomst?

taxOm du inte känner till vad en inkomst är kommer du att ha svårt att generera en sådan på egen hand. Här handlar det dock om elementär ekonomi som ska finnas i grunden hos alla människor. En inkomst är alla de pengar du tjänar som privatperson eller företagare. Hur du räknar inkomsten kan variera. En del räknar den innan skatt medan andra räknar den efter skatten är dragen. En inkomst i ordets rätta bemärkelse är de pengar som finns kvar efter att skatt och andra avgifter har dragit av. Om inte detta har utförts kallas det för omsättning eller helt enkelt svartarbete.

Om du är en person som har ett fast arbete som anställd på ett företag kommer den inkomst du har att vara det du får i ditt lönekuvert varje månad på en bestämd dag. Är det så att du är egen företagare kan det bli på det sättet att din inkomst varierar i paritet med hur stor din omsättning är. Oftast är det så att de flesta företagare fastställer en lön som ska betalas ut varje månad även till dem själva. Om företaget senare visar sig ha gått med stor vinst kan en extra bonus tas ut i form av engångsbetalning.

När du är den som frilansar och har mycket arbete kommer du förmodligen att ha en ganska regelbunden inkomst från alla de arvoden och provisioner du får för det du utför. Här kommer det dock att bli upp till dig att deklarera för denna inkomst så att skatt kan betalas på de pengar du tjänar. Det kan registreras som bisyssla och göras på den vanliga deklarationen, eller så blir det helt enkelt så att du registrerar ett eget företag som blir ägare av pengarna innan skatt, avgifter och lön. Det är i stort vad en inkomst kan vara.